Robert Momić vlasnik je Obrta za ribarstvo, prijevoz i trgovinu “Storm” iz Poreča, osnovanog 2006. godine. U nekoliko mandata uključen je u rad Ceha ribara, te je obnašao dužnost predsjednika Ceha ribara Obrtničke komore Istarske županije u nandatu 2014. – 2018. U mandatu 2018. – 2022. predsjednik je Obrtničke komore Istarske županije, te predsjednik Ceha ribara Hrvatske obrtničke komore.

Kao predsjednik Komore, zalaže se za partnerski odnos s institucija, transparentnost rada i informiranost obrta, te suradnju s partnerskim institucijama u zemlji i inozemstvu.

Karmen Gašparini obrtnica je od 2009., vlasnica Obrta za knjigovodstvene usluge “Numer” u Pazinu. Od samih početaka uključuje se u aktivnosti Matičnog udruženja obrtnika Pazin, čija je u ovom mandatu predsjednica. Uz dužnost potpredsjednice Komore, ujedno je i članica Nadzornog odbora Hrvatske obrtničke komore.

Andi Vitasović obrtnik je i vlasnik Ugostiteljskog obrta “Asterix” iz Pule, osnovanog 1998. godine. U više mandata aktivan je u radu tijela Udruženja obrtnika Pula (osobito Ceha ugostitelja), čiji je predsjednik u mandatu 2018. – 2022. Obnaša dužnost potpredsjednika Obrtničke komore Istarske županije u mandatu 2018. – 2020.

Podijeli sa svima