Upravni odbor Obrtničke komore Istarske županije ima 9 članova: 7 predsjednika istarskih udruženja obrtnika i dva člana koje imenuje Skupština na prijedlog predsjednika. Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine.

Radom Upravnog odbora rukovodi predsjednik Komore (bez prava glasa), a zadaća Upravnog odbora je da provodi odluke i zaključke Skupštine, utvrđuje prijedlog Statuta i ostalih akata koje donosi Skupština, predlaže odluke i stajališta, te donosi mišljenja o kojima raspravlja Skupština, te obavlja preostale zadaće određene člankom 29. Statuta Obrtničke komore Istarske županije. Radom Upravnog odbora rukovodi (bez prava glasa) predsjednik Komore.

Članice i članovi Upravnog odbora Obrtničke komore Istarske županije u mandatnom razdoblju 2018. – 2022. su:

  • Marino Deković, predsjednik Udruženja obrtnika Rovinj,
  • Elvis Diminić, predsjednik Udruženja obrtnika Labin,
  • Karmen Gašparini, potpredsjednica Komore i predsjednica Udruženja obrtnika Pazin,
  • Livio Janko,
  • Zoran Kalčić, predsjednik Udruženja obrtnika Poreč,
  • Loredana Krbavčić, predsjednica Udruženja obrtnika Buzet,
  • Dean Matić,
  • Merim Šabanović, predsjednik Udruženja obrtnika Bujštine – Umag,
  • Andi Vitasović, potpredsjednik Komore i predsjednik Udruženja obrtnika Pula

23. sjednica Upravnog odbora

Održana je 25.8.2020. putem telefonske konferencije. Upravni odbor izviješten je o komunikaciji s Gradom Pulom i Stožerom civilne zaštite Istarske županije i održanom sjednicom Odbora za organizaciju promotivnih i sportskih manifestacija te je, nakon što je analizirana situacija, donesena odluka o odgodi održavanja 23. Obrtničkog sajma Istre za 2021. godinu.

Donesena je odluka o kupnji opreme za Odjel kirurgije Opće bolnice Pula.

22. sjednica Upravnog odbora

Održana je 15.7.2020. u Buzetu. Po upoznavanju s aktivnostima Komore i udruženja u razdoblju od svibnja, usvojena je informacija o financijskom poslovanju u prvom polugodištu 2020. Donesene su odluke o imenovanju članice Ceha uslužnih djelatnosti i intelektualnih usloga gospodarskog karaktera (Sanja Moćinić umjesto Dina Špigića, uslijed odlaska u mirovinu), te Ceha proizvodnih djelatnosti (Paolo Lovrečić umjesto Vlade Cvitića, uslijed odlaska u mirovinu).

Odlučeno je da se potpišu sporazumi o suradnji s Veleučilištem Rijeka i Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, a da se o sporazumu s Istarskom kreditnom bankom obave dodatne konzultacije. Razmatrale su se okolonosti održavanja 23. Obrtničkog sajma Istre.

21. sjednica Upravnog odbora

Održana je 21.5.2020. u Poreču. Nakon upoznavanja s aktivnostima Komore i udruženja u razdoblju od posljednje sjednice, analizirano je stanje u obrtništvu i poptporne mjere Vlade Republike Hrvatske, Istarske županije i jedinica lokalne samouprave. Izraženo je zadovoljstvo mjerama Vlade, te pohvaljena Hrvatska obrtnička komora za kvalitetno zastupanje interesa obrtnika. Analizirat će se mjere zabrane građevinskih radova u turističkoj sezoni, kao i broj obrta koji su prijavili privremene obustave. Od Vlade RH zatražit će se nastavak potpore.

Donesena je odluka da se sjednica Skupštine Komore održi 9.6.2020., a odmah nakon sjednice obilježi Dan Obrtničke komore Istarske županije. Donesena je odluka o dodjeli priznanja Obrtničke komore Istarske županije za 2020. godinu, kao i prijedlozi za dodjelu priznanja Hrvatske obrtničke komore.

Upravni odbor izviješten je o prihvaćanju kandidature projekta “KLIK”, digitalnog potpisa dokumenta o pridruživanju Sporazumu o internacionalizaciji poslovanja regija Veneto i Friuli – Venezia – Giulia.

20. sjednica Upravnog odbora

Održana je 28.4.2020. putem telefonske konferencije. Na sjednici je analizirana situacija i popuštanje zaštitnih mjera (COVID 19). Dano je izvješće s izvanredne sjednice Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore (informacija o oslobađanju svih obrtnika plaćanja doprinosa za drugo tromjesečje 2020.). Upravni odbor izviješten je o prispijeću uplate potpore MInistarstva poljoprivrede po mjeri IV.3, iz koje je financirana realizacija sajma “Crofish”.

Upravni je odbor upoznat s održavanjem sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Istarske županije (putem videokonferencije), s procijenjenim turističkim prometom u 2020. Hrvatskoj obrtničkoj komori poslat će se prijedlog (za Državni inspektorat) o potrebi pojačanog nadzora nelegalnog obavljanja djelatnosti.

19. sjednica Upravnog odbora

Održana je 10.4.2020. kao izvanredna elektronička sjednica. Na sjednici je donesena odluka o uplati 15.000kn u fond akcije “Zajedno protiv korone” Crvenog križa Istarske županije.

18. sjednica Upravnog odbora

Održana je 23.3.2020. putem telefonske konferencije. Na sjednici su analizirane mjere Vlade Republike Hrvatske za potporu gospodarstvu, de usvojene primjedbe i prijedlozi za poboljšanje istih.

17. sjednica Upravnog odbora

Sjednica je održana 11.3.2020. u Buzetu. Nakon informacija o aktivnostima Komore i udruženja, donesen je prijedlog Obračuna Financijskog plana Komore za 2019. godinu, a Upravni odbor upoznat je s izvršenom samoprocjenom učinkovitosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrola. Donesen je prijedlog Izvješća o radu Komore u 2019., te odluka o dodjeli dijela priznanja Obrtničke komore Istarske županije za 2020. Na prijedlog Odbora za financije, donesena je odluka o financiranju projekata udruženje obrtnika u 2020. Dogovorena je odgoda održavanja sjednice Kupštine i obilježavanja Dana Obrtničke komore Istarske županije. Donesena je odluka o promjeni u sistematizaciji Komorskog ureda. Upravni je odbor usvojio izvješće o provedbi projekta promocije strukovnih zanimanja, te donio odluku o sufinanciranje gastronomskih radionica u sklopu projekta “Key Q: Ključ istarske gastronomije” za obrtnike i njihove zaposlenike.

Upravnom odboru prezentirane su informacije o nastupima na sajmovima “AquaFarm” i “PescareShow”, o posjeti izaslanstva Ceha ugostitelja Sajmu turizma u Beogradu, te ostalim aktivnostima cehova. Raspravljalo se o projektu Hrvatske obrtničke komore “Obrtnik Plus”, te o mogućnosti ostvarivanja većih popusta kod nekih partnera.

16. sjednica Upravnog odbora

Održana je 7.2.2020. kao izvanredna elektronička sjednica. Donesena je odluka o pridruživanju sporazumu regija Veneto i Friuli – Venezia – Giulia za internacionalizaciju poslovanja.

15. sjednica Upravnog odbora

Održana je 21.1.2020. u Puli. Nakon predstavljanja aktivnosti Komore i udruženja, prezentirana je organizacija promocije istarskog turizma i ugostiteljstva u Beogradu (planirana za 15. i 16.5.2020.).

Upravni odbor upoznat je s ciljevima i poduzetim aktivnostima planirane prezentacije strukovnih zanimanja. Sam projekt bit će najavljen tiskovnom konferencijom koja će se održati 3.2.2020. u Puli. Donesen je prijedlog Odluke o osnivanju komisija za izdavanje dozvola (licencija) za izvođenje nastave i vježbi naukovanja za zanimanje “klesar”.

Donesena je odluka o održavanju edukacije o javnom nastupu za članove Upravnog odbora i tajnike udruženja. Najavljeni su nastupi na sajmovima “AquaFarm” (Pordenone, Italija, 19. – 20.2.2020.) i “Pescare Show” (Vicenza, Italija, 21. – 23.2.2020.).

Donesena je odluka o vanjskom obavljanju knjigovodstvenih usluga, te se raspravljalo o zaostalom računu za organizaciju Obrtničkog sajma Istre.

Upravni odbor izviješten je u predstojećem sudjelovanju u sastanku čelništva Istarske županije s predstavnicima Regije Veneto. Odlučeno je da se otkupom 25 primjeraka pomogne izdavanje “Monografije istarskog obrtništva”.

14. sjednica Upravnog odbora

Održana je 16.12.2019. u Umagu. Na početku sjednice, uobičajeno su predstavljene aktivnosti Komore i udruženja obrtnika u proteklom razdoblju. Analizirani su javni istupi dužnosnika Komore, te je donesen prijedlog odluke o načinu financiranja sajma “Crofish”. Najavljen je projekt promocije strukovnih zanimanja, koji će se održati u proljeće 2020.

13. sjednica Upravnog odbora

Održana je 4.12.2019. kao izvanredna elektronička sjednica. Na sjednici je donesena odluka o plaćanju dijela računa za tehničku realizaciju sajma “Crofish”.

12. sjednica Upravnog odbora

Održana je 20.11.2019. u Puli. Po predstavljanju aktivnosti Komore i svih udruženja obrtnika u razdoblju iza posljednje sjednice, usvojena je Informacija o financijskom poslovanju Komore u prvih 9 mjeseci 2019., nakon čega je donesen prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Komore za 2019. godinu. Doneseni su prijedlog Financijskog plana Komore za 2020. godinu i prijedlog Programa rada Komore za 2020. godinu.

Upravni odbor izviješten je o organizaciji sajma “Crofish”, te je održana rasprava o nastupu na 32. Kongresu ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore. Usvojeno je Izvješće o održanom 22. Obrtničkom sajmu Istre.

Donesene su odluke o potpori manifestacijama “Hand Made Fest” i “Start Up akademija”.

Upravni odbor izviješten je o zaključcima sastanka s predsjednicima cehoma održanog 4.11.2019., kandidiranju projekta “KLIK”, aktivnostima sekcije autoservisera, osnivanju Sekcije turističkih djelatnika pri Cehu ugostitelja i turističkih djelatnika, te o raspisanom natječaju Ministarstva turizma za dodjelu stipendija.

Donesen je prijedlog Kodeks ponašanja dužnosnika Obrtničke komore Istarske županije. Najavljeno je potpisivanje sporazuma o suradnji s Privrednom komorom Srbije, te je dogovoren termin i mjesto održavanja sjednice Skupštine Obrtničke komore Istarske županije.

11. sjednica Upravnog odbora

Održana je 7.11.2019. kao izvanredna elektronička sjednica, a na njoj je donesena odluka o plaćanju predujma za tehničku realizaciju sajma “Crofish”.

10. sjednica Upravnog odbora

Održana je 27.9.2020. u Puli, a nakon sjednice, članovi su posjetili i razgledali sjedište i proizvodne prostore obrta “Vesna Loborika” u Loboriki.

Na sjednici, Upravni je odbor izviješten o radu Komore i udruženja obrtnika u razdoblju nakon održavanja protekle sjednice. Također, Upravnom podboru je podneseno izvješće o tijeku aktivnosti na organizaciji 22. Obrtničkog sajma Istre. Prezentirane su izmjene i dopune Zakona o obrtu. Prezentiran je projekt “KLIK – osnivanje Centra kompetentnosti za ugostiteljska i turistička zanimanja u Puli”, te je donesena odluka da se Komore u svaojstvu partnera uključi u projekt.

Usvojena je informacija o financijskom poslovanju Komore u prvom polugodištu 2019., te su prezentirane nove Internet stranice i njihova struktura. Upravni odbor je informiran o proslavi obljetnice osnutka Udruženja obrtnika Labin, o predstojećem novom ciklusu kuharskih radionica u sklopu projekta “KEY Q: Ključ istarske gastronomije”. Donesena je odluka o potpori 15. Danima mladog maslinovog ulja. Najavljen je novi ciklus medijskih prezentacija, s naglaskom na cehove, kao i 13. Sajam ribarstva, opreme, sportskog ribolova i sportova na vodi “Crofish”, koji po prvi put organizira Komora. Raspravljalo se o mogućnosti organizacije sastanka s inspekcijskim službama.

9. sjednica Upravnog odbora

Održana je 12.6.2019. u Poreču. Prije sjednice, članovi su posjetili obrt “M Interijer” vlasnika Roberta Mihelka.

Nakon informiranja o radu Komore i udruženja obrtnika u razdoblju od protekle sjednice, Upravni odbor raspravio je i donio Pravilnik o kriterijima sufinanciranja udruženja i drugih projekata, te Pravilnik o korištenju službenog automobila.

Donesena je odluka o imenovanju komisija za pomoćničke ispite pri Gospodarskoj školi Buje za zanimanja automehaničar, prodavač, kuhar, konobar, frizer, instalater kućnih instalacija i vodoinstalater. Donesena je odluka o pokrivanju troškova prijevoza članovima komisija za izdavanje dopusnica (licencija) za naukovanje. Rapravljalo se o donošenju Kodeksa ponašanja dužnosnika Komore (zaključeno je da se predloženi materijal dodatno raspravi prije konačnog usvajanja). Donesena je odluka o sufinanciranju rada Udruženja obrtnika Buzet.

Upravni odbor donio je odluku o prihvaćanje inicijative za preuzimanje organizacije međunarodnog sajma ribarstva, ribarske opreme, sportskog ribolova i sportova na vodi “Crofish”, koji će se održati od 22. do 24. studenog u Poreču.

Raspravljalo se o problemima radne snage i kvota dozvola za strance (upućen dopis Hrvatskoj obrtničkoj komori), te o problemu prikupljanja otpada.

8. sjednica Upravnog odbora

Održana je 15.5.2019. u Umagu, a prije sjednice, članovi su posjetili sjedište obrta “Api Melon” vlasnika Marčela Melona.

Nakon upoznavanja s aktivnostima Komore i istarskih udruženja obrtnika, u “prvom čitanju” analizirani su Pravilnik o kriterijima financiranja udruženja i ostalig projekata, te Pravilnik o korištenju službenog automobila. Upravni odbor upoznat je s aktivnostima na organizaciji 22. Obrtničkog sajma Istre, te s financijskim poslovanjem Komore u prvom tromjesečju 2019.

Na temelju upute Hrvatske obrtničke komore, donesena je odluka o prijenosu ovlasti za otpis komorskog doprinosa obrtnicima na Odbor za financije Obrtničke komore Istarske županije. Donesena je odluka o osnivanju Sekcije turističkih djelatnika unutar Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika.

Upravni odbor je zaključio da se, zbog fokusa na Facebook stranice Komore, neće biti pokretane stranice cehova (osim postoječe Ceha ribara). Donesene su odluke o financijskoj pomoći kolegama obrtnicima koji su doživjeli nesreće, te potpori projektima uređenja praktikuma – radionice Gospodarske škole Buje i “Dani špalete u Vodnjanu. Upravni odbor izviješten je o uspješnom nastupu naših članova na Obrtničkim sportskim igrama u Malom Lošinju, te se raspravljalo o medijskoj promociji i njenom daljem jačanju.

7. sjednica Upravnog odbora

Održana je 24.4.2019. kao izvanredna elektronička sjednica. Na sjednici je donesena odluka o prijedlogu kandidata za nagrade Hrvatske obrtničke komore.

6. sjednica Upravnog odbora

Održana je u Rovinju 20.3.2019. Prije sjednice, Upravni odbor razgledao je pogon Obrta za obratu metala “Pokrajac” vlasnika Tonija Pokrajca.

Na sjednici, članovi Upravnog odbora upoznati su s aktivnostima Komore i udruženja u posljednjih mjesec dana, nakon čega su utvrđeni prijedlozi Godišnjeg obračuna Financijskog plana i Izvješća o radu Komore za 2018. godinu, kao i prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu. Donesena je odluka o osnivanju Sekcije za turizam unutar Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika, te odluka o medijskoj kampanji u suradnji s “TV Istrom”.

Upravni je odbor informiran o sastancima s pročelnicima upravnih tijela Istarske županije, te o odabiru izvođača Internet stranica i davatelja usluga mobilne telefonije.

5. sjednica Upravnog odbora

Sjednica je održana 18.2.2019. u Pazinu, a prije sjednice članovi su posjetili obrt “Ciburiprodukt” vlasnika Dejana Matića.

Analizirane su aktivnosti Komore od posljednje sjednice, kao i najznačajnije aktivnosti udruženja obrtnika. Donesene su odluke o reduciranju prava na korištenje mobilnih telefona, o nabavci automobila, dopuna odluke o osnivanju Cehova, te je osnovana Sekcija autostruke unitar Ceha uslužnih djelatnosti. Upravni odbor izviješten je o održanim sjednicama radnih tijela i cehova.

Poduprta je i Hrvatskoj obrtničkoj komori proslijeđena je inicijativa Ceha ugostitelja za smanjenje PDV-a u ugostiteljskoj djelatnosti. Inicirano je donošenje kriterija za financiranje projekata udruženja, te je odlučeno o užem izboru ponuditelja za izradu Internet stranica Komore.

Donesene su odluke o prijedlogu sastava komisija za održavanje majstorskih ispita, ispita o stručnoj osposobljenosti i za licenciranje, te odluka o dodjeli priznanja Hrvatske obrtničke komore.

Upravni odbor izviješten je o suradnji s tvrtkoma “HR Partners” iz Crne Gore i “Agencijom za ruralni razvoj Istre”, nastupima na sajmovima “GastExpo” (Ljubljana, Slovenija) i “AquaFarm” (Pordenone, Italija), te su donesene odluke o potpori manifestacijama “Crofish”, “S klobasicom u EU”, te projektoma koje provodi Udruženje obrtnika Pazin. Imenovani su predstavnici u Vijeću tržišta rada Istarske županije, te Stručnog povjerenstva Istarske županije za ocjenu gospodarskih projekata udruga.

4. sjednica Upravnog odbora

Održana je 15.1.2019. elektroničkim putem. Donesena je odluka o osnivanju radnih tijela.

3. sjednica Upravnog odbora

Sjednica je održana u Labinu 18.12.2018. Upravni odbor izviješten je o sastancima s županijskim pročelnicima E. Pinzanom i J. Zidarićem. Imenovani su članovi radnih tijela Komore. Utvrđeni su prijedlozi Programa rada i Financijskog plana Komore za 2019. godinu.

Donesen je prijedlog da Robert Momić predstavlja Komoru u Turističkom vijeću Turističke zajednice Obrtničke komore Istarske županije, te je imenovano Povjerenstvo za popis imovine.

Poduprto je održavanje obljetnice osnivanja Udruženja obrtnika Bujštine – Umag, te je usvojena inicijativa za osnivanje Sekcije autodjelatnosti.

Po završetku sjednice, održan je sastanak s predsjednicima cehova.

2. sjednica Upravnog odbora

Održana je 20.11.2018. godine putem telefonske konferencije. Na sjednici je donesena odluka o prijedlogu kandidata za tijela Hrvatske obrtničke komore.

1. sjednica Upravnog odbora

Održana je 31.10.2018. u Buzetu. Upravni odbor izviješten je o aktivnostima i financijama Komore u prvih 9 mjeseci godine. Donesena je odluka o korištenju sustava SMS obrtnik, te je usvojeno Izvješće o održanom 21. Obrtničkom sajmu Istre.

Donesene su odluke o potpori manifestacijama “Hand Made Fest” i “Dani mladog maslinovog ulja”, te proslavi obljetnice osnutka i rada Udruženja obrtnika Labin. Najavljeni su razgovori o imenovanju rukovodstava cehova i radnih tijela Komore.

Podijeli sa svima