Obrtnička komora Istarske županije

radno vrijeme: 7,00 – 15,00 (ponedjeljak – petak)

Mletačka 12/I, 52100 Pula

Telefoni:

+385 (0)52/216-153, +385 (0)52/212-993

Telefaks:

+385 (0)52/383-744

Elektronička pošta:

  • ok-istre@hok.hr
  • pravni savjeti: pravni.savjeti@ok-istre.hr
  • komorski doprinos: kd@ok-istre.hr
  • Obrtnički sajam Istre: sajam@ok-istre.hr
  • obrazovanje: vesna.bozac@hok.hr

Facebook: @OKIstarskezupanije

Podijeli sa svima