Obveznici plaćanja poreza na dohodak u paušalnom iznosu i završetak poslovne godine 2020.

Donosimo Vam kratku uputu za paušalce – obrtnike koji plaćaju porez na dohodak u paušalnom iznosu o obvezama pri završetku poslovne godine. U tekstu možete naći uputu o rokovima, izračunu iznosa poreza i ostalih davanja i uplatnim računima.

Informaciju možete preuzeti na poveznici:

Informacija – paušalisti i završetak poslovne godine 2020.

Podijeli sa svima