Majstorski ispit polaže se za vezane obrte, propisane odredbama Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima („Narodne novine“ 87/01 i 47/05).

Polaganje majstorskog ispita regulirano je Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti (Narodne novine 88/02)

 UVJETI ZA PRISTUPANJE MAJSTORSKOM ISPITU

Majstorskom ispitu mogu pristupiti:

 • osobe koje nakon položenog naučničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
 • osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanju ispitu imaju najmanje četiri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
 • osobe s položenim naučničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
 • osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
 • osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.

Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom.

Radno iskustvo dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.

Za prijavu majstorskog ispita potrebni su sljedeći dokumenti:

 • prijavnica za polaganje majstorskog ispita (možete kupiti tiskanicu u prodavaonicama Narodnih novina, oznaka za narudžbu: UT – XI- 4-130, ili skinuti putem web stranice Hrvatske obrtničke komore www.hok.hr)
 • rodni list,
 • domovnica,
 • preslika osobne,
 • svjedodžba o završnom ispitu,
 • svjedodžba o pomoćničkom ispitu,
 • radna knjižica ili Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • potvrda o radnom iskustvu u djelatnosti za koju se želi polagati majstorski ispit (izdaje ju poslodavac, a ovjerava se kod javnog bilježnika ili joj se prilaže ugovor o radu). Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom. Radno iskustvo dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima,
 • za obrtnike obrtnica.

Svi dokumenti prilažu se u preslici i izvorniku (na uvid).

Cijena majstorskog ispita propisana je Rješenjem o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, pomoćničkog i majstorskog ispita („Narodne novine“ 31/02) i iznosi 2.600,00 kn. Prilikom službene prijave ispita kandidatu se naplaćuje akontacija za polaganje ispita u iznosu od 500,00 kn. Ako kandidat nakon sastanka ispitne komisije odustane od praktičnog dijela ispita, kod obračuna će se obračunati akontacija (kandidat plaća 500 kn). Najkasnije do izlaska na praktični dio ispita kandidat je dužan uplatiti preostali dio cijene od 2.100,00 kn.

POLAGANJE ISPITA

Prema čl. 17 Pravilnika o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita („Narodne novine“ 88/02) majstorski ispit sastoji se od 4 dijela:

 • izrade praktične zadaće i / ili radne probe (uvjet za pristup ostalim dijelovima ispita),
 • provjere stručno – teorijskih znanja prijeko potrebnih za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu (pismeni ispit),
 • provjere znanja u području gospodarstva i pravnih propisa o obavljanju obrta i poslovnim knjigama (pismeni ispit),
 • osnovnih znanja potrebnih za podučavanje naučnika (radna pedagogija – pismeni ispit i praktična poduka naučnika).

Ako na pismenim dijelovima majstorskog ispita kandidat postigne više od 60% mogućih bodova taj je dio ispita položio, ako postigne od 30-60% ima pravo na usmeni ispit, a ako postigne manje od 30% mogućih bodova nije položio i upućuje se na popravni ispit iz tog dijela.

Radna pedagogija se osim pismeno polaže i praktično. Praktični dio radne pedagogije obuhvaća pisanu pripremu i izvođenje praktične poduke naučnika. Na praktičnom dijelu ispita iz osnova podučavanja naučnika provjeravaju se znanja i sposobnosti ispitanika u podučavanju naučnika na temelju pisane pripreme.

ROKOVI POLAGANJA

Predviđeni rokovi za polaganje majstorskih ispita u Istarskoj županiji su:

 • travanj/svibanj i
 • studeni/prosinac.

U Istarskoj županiji možete polagati majstorski ispit za slijedeća majstorska zvanja:

majstor stolar, majstor mesar, majstor kuhar, majstor slastičar, majstor autolimar, majstor frizer, majstor soboslikar – ličilac, majstor fotograf, majstor zidar, majstor plinoinstalater, majstor vodoinstalater, graditelj brodova, majstor klesar, majstor kozmetičar, majstor elektroinstalater, majstor natkonobar, majstor kovač, majstor vodoinstalater, majstor automehaničar, majstor vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije.

LITERATURA ZA POLAGANJE MAJSTORSKOG ISPITA

 • UDŽBENIK «OSNOVE RADNE PEDAGOGIJE» autori mr. Olga Lui, prof. Ivan Herceg, – 84,00 kn
 •  KATALOG ZNANJA IZ GOSPODARSTVA I PRAVNIH PROPISA – 40,00 kn
 • KATALOZI ZNANJA IZ STRUČNO-TEORIJSKIH SADRŽAJA (za pojedina zanimanja) – 40,00 kn
 • “PRAVO I PRAVNI PROPISI U OBRTNIŠTVU” S.Klarić, Ž. Lukačević Dominko, Ž. Fanjak – 120,00 kn
 • „OSNOVE GOSPODARSTVA“ D.Ribić, A. Šujica – 90,00 kn

Navedenu literaturu možete nabaviti u Obrtničkoj komori Istarske županije.

Podijeli sa svima