6. sjednica Skupštine

Održana je 10.12.2020. putem videokonferencije.

U radu je sudjelovao 21 član. Na samom početku, u sastav Skupštine kooptiran je novi član K. Zović (umjesto D. Špigića, koji je odlaskom u mirovinu izgubio status obrtnika).

Skupština je izviještena o najvažnijim aktivnostima Komore u razdoblju od 5. sjednice.

Skupština je donijela sljedeće dokumente:

  • Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020.
  • Program rada za 2021. i
  • Financijski plan za 2021.

Navedene dokumente možete pronaći OVDJE.

5. sjednica Skupštine

Održana je u Pazinu 9.6.2020. godine. S obzirom na situaciju (gospodarsku i zdravstvenu), umjesto obilježavanja Dana Komore, održana je radna sjednica, a u posebnom dijelu sjednice podijeljena su priznanja zaslužnim obrtnicima, ostalim pojedincima i institucijama.

U radu Skupštine sudjelovalo je 26 od 33 člana. U uvodu, predsjednik Komore Robert Momić upoznao je članove Skupštine s najvažnijim aktivnostima provedenim u 2020. godini: promocijom obrtničkih zanimanja u suradnji s udruženjima obrtnika i strukovnim školama, održanim sjednicama svih cehova koji su se očitovali vezano za sigurnosne (zdravstvene) mjere i mjere potpore, te komunikaciji s Vladom RH (putem Hrvatske obrtničke komore), Istarskom županijom, te gradovima i općinama. Također, Skupština je izviještena o sudjelovanju u izradi Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije za razdoblje 2021. – 2027., potpisanom sporazumu o financiranju projekta KLIK (Centar kompetentnosti za zanimanja u području ugostiteljstva i turizma u Puli), gdje je Komora jedan od partnera, te o pristupanju Sporazumu o suradnji na razvoju gospodarskih odnosa i internacionalizacije poslovanja koji su potpisale regije Veneto i Friuli – Venezia – Giulia.

Skupština je odobrila Izvješće o radu i Godišnji obračun Financijskog plana Komore za 2019. godinu (izvješće o analizi podnijeli su Nadzorni odbor i Odbor za financije).

Na upit članova Skupštine, raspravljalo se o zabrani građevinskih radova tijekom turističke sezone. S obzirom na različite stavove vezano za eventualnu zabranu rada nedjeljom, zaključeno je da će se prikupiti mišljenja putem udruženja obrtnika. Također, zaključeno je kako mjere potpore koje je uvela Vlada RH za lipanj i dalje mjesece moraju biti dostupne svim obrtnicima, bez obzira na djelatnost. Komora i dalje planira realizaciju promotivnih projekata (Obrtnički sajam Istre, Crofish), ovisno o zdravstvenoj situaciji i potpori partnera u organizaciji.

U svečanom dijelu Skupštine, podijeljena su priznanja Obrtničke komore Istarske županije – informacije o dobitnicima možete pročitati ovdje.

Podijeli sa svima