Sastav Ceha (mandatno razdoblje 2018. – 2022.)

 • Roberta Šumberac, Obrt za knjigovodstvene usluge “Lea”, Labin (predsjednica Ceha)
 • Sanja Močinić, Obrt za trgovinu i savjetovalište “Zdravi i vitki”, Pula
 • Igor Božić, Obrt za knjigovodstvene i poslovne usluge “B. I. biro”, Buzet
 • Damir Cerin, Obućarski obrt “Cerin”, Rovinj
 • Valentina Delšeno Vitulić, Obrt za trgovinu i aranžiranje “Rožica”, Pazin
 • Željko Krupić, Servis autoelektrike “LP GASPROM”, Umag
 • Mladen Vojinović, Obrt za iznajmljivanje “Moto Sprint”, Poreč

Zamjenici članova:

 • Fabrizio Korenika, Elektomehaničarski obrt “Unico”, Umag
 • Karmen Gašparini, Obrt za knjigovodstvene usluge “Numer”, Pazin
 • Morena Ivančić Šerčić, Obrt za cvjećarstvo, popravke i trgovinu “Morena”, Buzet
 • Dean Jurasić, Obrt za održavanje i popravak motornih vozila “Aldo”, Plomin
 • Blanka Kupres, Knjigovodstveni biro “DEM”, Pula
 • Elvis Matika, Grafički obrt “Grafomat”, Rovinj
 • Dražen Olić, “ADD Design Studio”, Poreč

Program rada Ceha u mandatnom razdoblju 2018. – 2022.

 1. Informiranje članova ceha o svim bitnim pitanjima, novim propisima, događanjima, mogućnostima, obvezama koje se tiču uslužnih djelatnosti i intelektualnih usluga (elektronskom poštom, putem web-a, sastanaka, te na ostale načine po potrebi: novine, pisane informacije sms).
 2. Predlaganje izmjene i dopune propisa i davanje mišljenja na dostavljene prijedloge propisa iz struke.
 3. Suradnja s tijelima regionalne (županijske) uprave po pitanjima bitnim za poslovanje obrtnika u njihovoj nadležnosti (potpore poduzetništvu i sl.)
 4. Poticanje i animiranje članstva za organizirani posjet obrtničkim i drugim specijaliziranim sajmovima u Hrvatskoj i inozemstvu.
 5. Predlaganje mjera za suzbijanje rada na crno i sive ekonomije, poticanje članova na prijavu uočene neregistrirane djelatnosti.
 6. Osnivanje sekcije auto servisera i sekcije računovođa unutar Ceha uslužne djelatnosti, ako ima interesa od članova svih udruženja i ako se nađe osoba iz tih djelatnosti koja će kao voditelj sekcije raditi na utvrđivanju problema struke i njihovom rješavanju.
 7. Razmatranje svih inicijativa i problema koje upute cehovi uslužne djelatnosti istarskih udruženja.
 8. Razmatranje svih drugih strukovnih pitanja od zajedničkog interesa za članove, za koje se ukaže potreba da Ceh o njima raspravlja.
Podijeli sa svima