Sastav Ceha u mandatnom razdoblju 2022. – 2026.:

Radojka Božić iz Umaga, Igor Božić iz Buzeta, Barbara Babić Gobbo iz Labina, Valentina Delšeno Vitulić iz Pazina, Marijana Kordić iz Poreča, Stančić Zoran iz Pule, Elvis Matika iz Rovinja.

Zamjenici članova Ceha: Željko Krupić iz Umaga, Nevija Rušnjak iz Buzeta, Roberta Šumberac iz Labina, Adriana Ladavac iz Pazina, Dragana Lakošeljac iz Poreča, Močinić Sanja iz Pule, Damir Cerin iz Rovinja.

Predsjednica Ceha: Marijana Kordić iz Poreča

Potpredsjednik Ceha: Zoran Stančić iz Pule.

Sastav Ceha (mandatno razdoblje 2018. – 2022.)

 • Roberta Šumberac, Obrt za knjigovodstvene usluge “Lea”, Labin (predsjednica Ceha)
 • Sanja Močinić, Obrt za trgovinu i savjetovalište “Zdravi i vitki”, Pula
 • Igor Božić, Obrt za knjigovodstvene i poslovne usluge “B. I. biro”, Buzet
 • Damir Cerin, Obućarski obrt “Cerin”, Rovinj
 • Valentina Delšeno Vitulić, Obrt za trgovinu i aranžiranje “Rožica”, Pazin
 • Željko Krupić, Servis autoelektrike “LP GASPROM”, Umag
 • Mladen Vojinović, Obrt za iznajmljivanje “Moto Sprint”, Poreč

Zamjenici članova:

 • Fabrizio Korenika, Elektomehaničarski obrt “Unico”, Umag
 • Karmen Gašparini, Obrt za knjigovodstvene usluge “Numer”, Pazin
 • Morena Ivančić Šerčić, Obrt za cvjećarstvo, popravke i trgovinu “Morena”, Buzet
 • Dean Jurasić, Obrt za održavanje i popravak motornih vozila “Aldo”, Plomin
 • Blanka Kupres, Knjigovodstveni biro “DEM”, Pula
 • Elvis Matika, Grafički obrt “Grafomat”, Rovinj
 • Dražen Olić, “ADD Design Studio”, Poreč

Program rada Ceha u mandatnom razdoblju 2018. – 2022.

 1. Informiranje članova ceha o svim bitnim pitanjima, novim propisima, događanjima, mogućnostima, obvezama koje se tiču uslužnih djelatnosti i intelektualnih usluga (elektronskom poštom, putem web-a, sastanaka, te na ostale načine po potrebi: novine, pisane informacije sms).
 2. Predlaganje izmjene i dopune propisa i davanje mišljenja na dostavljene prijedloge propisa iz struke.
 3. Suradnja s tijelima regionalne (županijske) uprave po pitanjima bitnim za poslovanje obrtnika u njihovoj nadležnosti (potpore poduzetništvu i sl.)
 4. Poticanje i animiranje članstva za organizirani posjet obrtničkim i drugim specijaliziranim sajmovima u Hrvatskoj i inozemstvu.
 5. Predlaganje mjera za suzbijanje rada na crno i sive ekonomije, poticanje članova na prijavu uočene neregistrirane djelatnosti.
 6. Osnivanje sekcije auto servisera i sekcije računovođa unutar Ceha uslužne djelatnosti, ako ima interesa od članova svih udruženja i ako se nađe osoba iz tih djelatnosti koja će kao voditelj sekcije raditi na utvrđivanju problema struke i njihovom rješavanju.
 7. Razmatranje svih inicijativa i problema koje upute cehovi uslužne djelatnosti istarskih udruženja.
 8. Razmatranje svih drugih strukovnih pitanja od zajedničkog interesa za članove, za koje se ukaže potreba da Ceh o njima raspravlja.
Podijeli sa svima