Sastav Ceha u mandatnom razdoblju 2018. – 2022.g.:

Robert Momić, obrt za ribarstvo “STORM”, Poreč (predsjednik Ceha)

Neven Lorencin, ribarski obrt “NEVEN LORENCIN”, Pula

Gianni Spitz, morski ribolov “SPITZ”, Karigador

Danijel Milevoj, obrt za ribarstvo “GIRICA”, Labin

Gianfranco Puglisi, obrt za morski ribolom “MURINA 2”, Rovinj

Zamjenici članova Ceha u mandatnom razdoblju 2018. – 2022.g.:

  • Michael Tasić, obrt za ribarstvo, trgovinu i turizam “POSEIDON”, Kaštelir
  • Kristijan Zović, obrt za morski ribolov “BALTAZAR”, Pula
  • Daniele Turcovich, zajednički obrt za morski ribolov DT i RT, Umag
  • Vigor Škopac, obrt TURIST RAVNI, Labin
  • Sandro Quarantotto, obrt za proizvodnju i usluge “QUARANTOTTO”, Rovinj

Otvoreni natječaji (potpore)

Natječaji za financiranje projekata u ribarstvu i akvakulturi.

Podijeli sa svima