U sustavu eFondovi je izvršena prijava projektnog prijedloga KLIK Pula- Centar za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma Pula na natječaj za uspostavu infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti. Jedan od partnera u projektu je i Obrtnička komora Istarske županije.

Želimo sudjelovati i doprinijeti razvoju obrazovnog sustava i poboljšanju infrastrukture za obrazovanje djece i odraslih u području ugostiteljstva i turizma. Nadamo se pozitivnom ishodu natječaja!

Podijeli sa svima