U Puli je 7.9.2020. sklopljen Sporazum o poslovnoj suradnji Obrtničke komore Istarske županije i Veleučilišta u Rijeci, koji su potpisali predsjednik Komore Robert Momić i dekan Veleučilišta u Rijeci dr. sc. Saša Hirnig, u nazočnosti potpredsjednika Komore Andija Vitasovića i prodekana za poslovne odnose Veleučilišta mr. sc. Marina Goloba.

Sporazum o poslovnosj uuradnji predviđa zajedničke aktivnosti na promociji programa koje nudi Veleučilište u Rijeci, a članovi Komore, kao i članovi njihovih užih obitelji, ostvaruju pravo na popust kod upisa na programe u statusu izvanrednog studenta. Svoje programe Veleučilište provodi u Rijeci, Poreču i u Pazinu.

Programi koje upisuje Veleučilište su sljedeći:

  • preddiplomski stručni studiji: Promet (obuhvaća cestovni i željeznički promet, provodi se u Rijeci), Informatika (Rijeka), Poduzetništvo (Rijeka i Pazin), Sigurnost na radu (Rijeka), Vinarstvo (Poreč), Mediteranska poljoprivreda (Poreč), Telematika (Rijeka) i Održivi agroturizam (Rijeka);
  • specijalistički diplomski stručni studiji: Promet (Rijeka), Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima (Rijeka), Poduzetništvo (Rijeka), Sigurnost na radu (Rijeka) i Vinarstvo (Poreč).

Članovi Komore (i članovi njihovih užih obitelji) ostvaruju pravo na popuste od 10% za jednokratne uplate, odnosno 5% na uplate u ratama (moguće uplate do 6 rata). Popusti mogu biti i veći ukoliko se upisuje veći broj obrtnika s područja istog udruženja obrtnika. Pun iznos školarine iznosi 6.320kn za programe koji se izvode u Rijeci, odnosno 7.000 kn za programe koji se izvode u Pazinu i u Poreču.

Detaljnije informacije možete dobiti u Komori ili u svojem udruženju obrtnika.

Podijeli sa svima