Obrtnička komora Istarske županije organizira 02.12.2021. u Pazinu seminar pod nazivom “Priprema, pozor… završni obračun!” na kojem će se obraditi teme: priprema za izradu završnog obračuna za 2021., mogućnosti neoporezivih isplata, porezni status danih i primljenih predujmova, konačni obračun plaće, evidentiranje potpora u poslovnim knjigama, amortizacija, otpis obveza i potraživanja…

Predavačica na seminaru bit će Đurđica Mostarčić.

Seminar je besplatan za članove Obrtničke komore Istarske županije (zbog ograničenog broja mjesta, molimo prijavu jedne osobe po obrtu). Cijena za ostale polaznike iznosi 200,00kn. Prijave molimo do 29.11.2021. godine na mail ok-istre@ok-istre.hr. Polaznici moraju imati COVID potvrdu!

Podijeli sa svima