Pravilnik o manje složenim radovima objavljen je u Narodnim novinama 14/20, a stupa na snagu 13.02.2020. godine

Temeljem članka 25.a Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19) poslove vođenja manje složenih radova u okviru svojeg majstorskog zvanja, obavlja osoba koja ima položen majstorski ispit ili priznati majstorski status iz područja graditeljstva.

Pravilnikom se, između ostalog, propisuju  manje složeni radovi koje vode osobe koje imaju pravo upisa ili su ostvarile upis u obrtni registar za obavljanje djelatnosti za koju se traži majstorski ispit iz područja graditeljstva ili osobe koje imaju položen majstorski ispit iz područja graditeljstva, koje te poslove obavljaju u okviru svojeg majstorskog zvanja

Manje složeni radovi koje vode ove osobe su:

a) Na zgradama stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti:

 • Zidarski radovi
 • Fasaderski radovi
 • Krovopokrivački radovi
 • Tesarski radovi na građevinama
 • Klesarski radovi na građevinama
 • Vodoinstalaterski radovi na građevinama
 • Radovi ugradnje instalacija grijanja
 • Radovi ugradnje instalacija klimatizacije do 12 kW
 • Plinoinstalaterski radovi do 12 kW

b) Na zgradama stambene namjene s najviše dvije stambene jedinice čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgradama poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti.

 • Elektroinstalaterski radovi, bez nadzora i upravljanja.

Pravilnikom su propisani i manje složeni radovi za koje nije potrebno imenovati voditelja manje složenih radova

To su:

 • Redovno održavanje postojeće građevine prema posebnom propisu kojim se uređuje održavanje građevina
 • Redovno održavanje i hitni popravci zajedničkih dijelova i uređaja zgrade ili posebnih dijelova zgrade, propisani posebnim propisom kojim se uređuju pitanja namjene sredstava zajedničke pričuve radi održavanja zgrada u suvlasništvu, kojima se ne utječe na način ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu mehaničke otpornosti i stabilnosti ili sigurnosti u slučaju požara
 • Pripremni radovi (predradnje kao što su sječenje gustog šiblja i stabala, košenje svih vrsta trava, čupanje korijenja, čišćenje terena od smeća i manjih prepreka, čišćenje terena od raslinja, šiblja i stabala odnosno svako čišćenje terena za potrebe izvođenja radova u vodogradnji i cestogradnji)
 • Betonski radovi (ručna ugradba betona u nearmirane konstrukcije u količini do 0,3 m3/m2)
 • Limarski radovi
 • Staklarski radovi
 • Teracerski radovi uključujući izradu kulira, dekorativnog betona i sl.
 • Podopolagački radovi i radovi oblaganja
 • Parketarski radovi
 • Soboslikarski i ličilački radovi
 • Izrada gipsane plastike
 • Hortikulturno uređenje i radovi uređenja okoliša.

Podsjećamo:

Graditi i/ili izvoditi radove na građevini može obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja

Izvođač je dužan osigurati da pojedini rad obavlja osoba koja ima odgovarajuće stručne kvalifikacije.

Pravilnik o manje složenim radovima

Podijeli sa svima