II.11 Zaštita javnog zdravlja – COVID19 (akvakultura)

U Narodnim novinama 108/2020 je objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.11. »Zaštita javnog zdravlja – COVID-19« namijenjen korisnicima nositeljima/ovlaštenicima važeće dozvole/povlastice za AKVAKULTURU.

Potpora podrazumijeva bespovratna novčana sredstva u obliku kompenzacije, koja se obračunava se u skladu s Prilogom II. ovoga Pravilnika. Potpora se dodjeljuje radi pojave sljedećih okolnosti: A. smanjenje vrijednosti prodaje i/ili B. smanjenje radnog kapitala radi povećanja operativnih troškova Intenzitet javne potpore iznosi 100 posto izračunatog iznosa.

Rok za podnošenje zahtjeva:

  1. za razdoblje od 1. ožujka do 30. lipnja 2020. godine – do 2. studenoga 2020. godine
  1. za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine, – od 1. siječnja do 1. ožujka 2021. godine.

Najviši iznos potpore/kompenzacije za smanjenje vrijednosti prodaje i smanjenje radnog kapitala koji se može ostvariti po korisniku po pojedinom razdoblju iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika iznosi 700.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama za korisnika koji je mikro, malo ili srednje poduzeće odnosno 1.500.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama za korisnika koji je veliko poduzeće.

Dodatno, neovisno o navedenim najvišim iznosima prema veličini poduzeća, iznos ne može biti viši od razlike između vrijednosti prodaje i radnog kapitala/troškova (kumulativno) u referentnom razdoblju u 2020. godini i prosjeka vrijednosti prodaje i radnog kapitala/troškova u prethodne tri godine u referentnom razdoblju.

IV.4 Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture – COVID-19 (prerada)

U Narodnim novinama 108/2020 je objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture – COVID-19«

Namijenjen korisnicima prerađivačima proizvoda u ribarstvu i akvakulturi, tj. subjektima u poslovanju s hranom koji su korisnici odobrenog objekta za preradu proizvoda sukladno posebnom propisu.

Potpora podrazumijeva bespovratna novčana sredstva u obliku kompenzacije, koja se obračunava se u skladu s Prilogom II. ovoga Pravilnika. Potpora se dodjeljuje radi pojave sljedećih okolnosti:

  1. smanjenje vrijednosti prodaje i/ili
  2. smanjenje radnog kapitala radi povećanja operativnih troškova

Intenzitet javne potpore iznosi 100 posto izračunatog iznosa.

Rok za podnošenje zahtjeva:

  1. za razdoblje od 1. ožujka do 30. lipnja 2020. godine – do 2. studenoga 2020. godine
  2. za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine, – od 1. siječnja do 1. ožujka 2021. godine.

Najviši iznos potpore/kompenzacije za smanjenje vrijednosti prodaje i smanjenje radnog kapitala koji se može ostvariti po korisniku po pojedinom razdoblju iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika iznosi 500.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama za korisnika koji je mikro, malo ili srednje poduzeće odnosno 750.000,00  eura u protuvrijednosti u kunama za korisnika koji je veliko poduzeće.

Dodatno, neovisno o navedenim najvišim iznosima prema veličini poduzeća, iznos ne može biti viši od razlike između vrijednosti prodaje i radnog kapitala/troškova (kumulativno) u referentnom razdoblju u 2020. godini i prosjeka vrijednosti prodaje i radnog kapitala/troškova u prethodne tri godine u referentnom razdoblju.

Podijeli sa svima